[v51] Hari ini :29-10-2016

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PEMAKLUMAN TERKINI: TARIKH TEMU DUGA BAGI CALON TALENT ASSESSMENT CENTER (TAC) PROGRAM TALENT ACCELERATION IN THE PUBLIC SERVICE (TAPS) TAHUN 2016  

Adalah dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) akan menghubungi calon-calon TAC yang berjaya melalui email dan sms untuk maklumat tarikh, masa dan tempat temu duga tersebut.


Image

PEMAKLUMAN SESI PERJUMPAAN DENGAN JPA BAGI PELAJAR YANG DITAWARKAN DI BAWAH PROGRAM PIDN DAN DERMASISWA B40 TAHUN 2016 DAN CETAKAN SEMULA DOKUMEN PERJANJIAN DERMASISWA PERSEKUTUAN DAN SLIP PENGESAHAN PERJANJIAN  

Image

KEMASKINI PROFILING BURSARY 2016  
Pemakluman kepada pelajar Bursary 2016, kemaskini profiling boleh dibuat mulai 6 Mei 2016 jam 12 tengahari.

Image

MODEL BAHARU PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2016  

1. Program Bursary 2016

Image

KERATAN AKHBAR MODEL BAHARU PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2016  

Image

PERMOHONAN JAWATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41/ PEGAWAI PERGIGIAN GRED U41/ PEGAWAI FARMASI GRED U41  

Panduan permohonan jawatan Pegawai Perubatan / Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi di laman web rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)


Image

PANDUAN LIBERALISASI LATIHAN PROVISIONALLY REGISTERED PHARMACIST (PRP) DI PREMIS SWASTA KEPADA GRADUAN FARMASI TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM  

Adalah dimaklumkan bahawa graduan farmasi tajaan JPA yang tidak berhasrat untuk menjalani PRP di premis Kerajaan dibenarkan untuk memohon menjalani PRP di 180 premis latihan swasta yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malayisa (LFM) dan Universiti Islam Antarabangsa Pahang selaku Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh LFM. Permohonan PRP di sektor swasta untuk graduan farmasi tajaan JPA boleh dibuat dengan melayari laman web rasmi Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) di http://www.pharmacy.gov.my/.


Image

ARAHAN LAPOR DIRI TAMAT PENGAJIAN BAGI PELAJAR TAJAAN JPA  

Sepertimana saudara/saudari sedia maklum, Fasal 5.3 (Tamat Pengajian) dalam Perjanjian Biasiswa Persekutuan dengan jelas menyatakan:

a) Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di luar negara hendaklah kembali ke Malaysia dan melaporkan diri kepada Kerajaan dalam tempoh 30 hari selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak; dan

b) Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di dalam negara hendaklah melaporkan diri kepada Kerajaan dalam tempoh 30 hari selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak.


Image

PROGRAM LEPASAN BURSARY TAHUN 2016 (Klik di sini)  

Selaras dengan perutusan khas Pengubahsuaian Bajet 2016 oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Januari 2016, penajaan bagi pelajar-pelajar lepasan Bursary KPM Tahun 2013,2014 dan 2015 adalah untuk pengajian peringkat Ijazah Pertama di IPTA dan IPTS dalam negara. Pelajar-pelajar dikehendaki membuat pengisian eProfiling mulai 10 Februari 2016 jam 5.00 petang.LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PROGRAM YOUNG LEADERS (DISASTER MANAGEMENT COURSE) TAHUN 2016  

Dimaklumkan bahawa permohonan ini boleh dibuat bermula 18 Oktober 2016 hingga 28 Oktober 2016

Image

PROGRAM BIASISWA LEE KUAN YEW SCHOOL OF PUBLIC POLICY TAHUN 2016  

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui Portal eSilav2 bermula dari 23 September 2016 sehingga 16 Disember 2016.

Image

BIASISWA KOMANWEL UNITED KINGDOM TAHUN 2017  

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui Portal eSilav2 bermula dari 19 September 2016 sehingga 15 November 2016.

Image

UK GOVERNMENT CHEVENING SCHOLARSHIP 2017/2018  

Program ini adalah terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Permohonan adalah dibuka mulai 8 Ogos hingga 8 November 2016.

Walau bagaimanapun, calon-calon yang merupakan kakitangan Kerajaan perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap;

2. Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa pada tarikh tutup permohonan;

3. Umur tidak melebihi 50 tahun pada 1 Januari 2017;

4. Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik;

5. Telah mengisytiharkan harta;

6. Mencapai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85% bagi tempoh genap 3 tahun kalendar yang terkini berturut-turut 2013, 2014 & 2015;

7. Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah;

8. Tidak tersenarai dalam senarai hitam peminjam skim pinjaman pelajaran JPA;

9. Tiada mengikuti kursus pendek di luar negara dalam tempoh satu tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua tahun kebelakangan (dikira dari 8 Ogos 2016);

10. Kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan bidang yang bersesuaian dengan bidang tugas;

11. Mengikuti pengajian di peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik sedia ada yang dimiliki pegawai; dan

12. Mendapat pelepasan daripada Ketua Jabatan sekiranya ditawarkan biasiswa ini kelak.

Calon boleh mendapatkan maklumat lanjut dan perlu memohon secara online melalui laman web Chevening

SEMAKAN KEPUTUSAN

Tiada Semakan Keputusan Terkini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]