[v51] Hari ini :01-02-2015

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA
  • Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA
  • Perkhidmatan MyBayar

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Tiada Permohonan LSP Terbaru

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

Muat Turun Dokumen Perjanjian Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) Sesi 2014/2015  
Muat Turun Dokumen Perjanjian bagi program ini dibuka mulai 31 Januari 2015 sehingga 13 Februari 2015

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Pembangunan Eksekutif Di Central Officials Training Institute (COTI), Republik Korea Tahun 2015 Bagi Kumpulan Pelaksana Gred 27-40  
Permohonan dibuka mulai 29 Januari 2015 sehingga 8 Februari 2015

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Pembangunan Eksekutif Di Central Officials Training Institute (COTI), Republik Korea Tahun 2015 Bagi Kumpulan Pengurusan & Profesional Gred 48 - 54  
Permohonan dibuka mulai 29 Januari 2015 sehingga 8 Februari 2015

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Pembangunan Eksekutif Di Central Officials Training Institute (COTI), Republik Korea Tahun 2015 Bagi Kumpulan Junior Gred 41-44  
Permohonan dibuka mulai 29 Januari 2015 sehingga 8 Februari 2015

SEMAKAN KEPUTUSAN


Image

Semakan Keputusan Permohonan Hadiah Latihan Persekutuan Dan Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa  
Dimaklumkan bahawa semakan keputusan dan rayuan boleh dibuat pada 27 Januari 2015 sehingga 4 Februari 2015.

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]