[v51] Hari ini :12-02-2016

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

Pemakluman Perubahan Senarai IPT bagi program lepasan Bursary  
Untuk makluman, pengemaskinian senarai IPT dalam sistem eProfiling boleh dibuat mulai 15 Februari 2016 jam 5 petang. Sekiranya pelajar sebelum ini telah memilih IPT yang tiada dalam senarai baharu ini, pelajar perlu mengemaskini semula eProfiling dengan memilih IPT yang disenaraikan sahaja.

Image

PEMAKLUMAN PROGRAM BURSARY TAHUN 2016  
Selaras dengan perutusan khas Pengubahsuaian Bajet 2016 oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Januari 2016, penajaan bagi pelajar-pelajar lepasan Bursary KPM Tahun 2013 dan 2014 adalah untuk pengajian peringkat Ijazah Pertama di IPTA dan IPTS dalam negara. Pelajar-pelajar dikehendaki membuat pengisian eProfiling mulai 10 Februari 2016 jam 5.00 petang.


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PROGRAM MOST TAIWAN SCHOLARSHIP 2016  
Dimaklumkan bahawa Permohonan Program MOST Taiwan Scholarship 2015 boleh dipohon secara online mulai 5 Februari sehingga 29 Februari 2016. Borang permohonan yang telah lengkap diisi dan diperaku oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan perlu dihantar ke Jabatan ini selewat-lewatnya pada 4 Mac 2016.

Image

KEPUTUSAN PERMOHONAN PROGRAM HLP DAN CBBPTB SESI 2016  
Dimaklumkan bahawa keputusan permohonan Program HLP dan CBBPTB Sesi 2016 ditangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Sebarang informasi akan diumumkan melalui laman web JPA dari semasa ke semasa. Jabatan ini memohon maaf di atas sebarang kesulitan yang dialami oleh Tuan/Puan. Sekian, terima kasih.

SEMAKAN KEPUTUSAN

Tiada Semakan Keputusan Terkini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]