[v51] Hari ini :25-09-2017

 • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
 • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
 • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
 • Perkhidmatan MySMS JPA

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PEMAKLUMAN SESI PERJUMPAAN DENGAN JPA BAGI PELAJAR YANG DITAWARKAN DI BAWAH PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) DAN DERMASISWA B40 TAHUN 2017  

1) Pelajar yang berjaya ditawarkan dan bersetuju untuk menerima penajaan bagi Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) dan Program Dermasiswa B40, anda DIWAJIBKAN untuk hadir ke Sesi Perjumpaan Dengan JPA yang akan diadakan di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan (tarikh dan tempat boleh disemak DI SINI) dan menyerahkan sendiri dokumen-dokumen yang telah lengkap dan sempurna seperti berikut:  

 1. 1 Senarai Semak Penyerahan Dokumen Perjanjian
 2. 1 Salinan Surat Tawaran Penajaan
 3. 3 Salinan Perjanjian Pinjaman Pelajaran Persekutuan
  ATAU
  3 Salinan Perjanjian Dermasiswa Persekutuan
 4. 1 Slip Pengesahan Perjanjian
 5. 1 Slip Pengesahan Maklumat Akaun Bank

2) Serahan secara pos atau serahan melalui wakil adalah tidak dibenarkan. Pelajar dianggap tidak berminat dan menolak tawaran sekiranya tidak menyerahkan dokumen-dokumen pada tarikh yang ditetapkan.

Image

PEMAKLUMAN KEPADA PENERIMA BIASISWA DI BAWAH PROGRAM MAHASISWA CEMERLANG (PMC) TAHUN 2015 (DALAM NEGARA)  

Bagi melancarkan urusan bayaran biasiswa pada semester akan datang, pelajar tajaan JPA yang sedang mengikuti pengajian dalam Mod Penyelidikan atau Mix Mode, pelajar dikehendaki untuk menghantar dokumen-dokumen berikut :

1. Borang Laporan Kemajuan Calon PMC (yang telah lengkap diisi); dan
2. Salinan slip pendaftaran kursus bagi semester berikutnya.

Bagi pelajar yang sedang mengikuti pengajian secara Mod Kerja Kursus / Course Work, pelajar dikehendaki untuk menghantar dokumen-dokumen berikut :

1. Salinan keputusan peperiksaan terkini; dan
2. Salinan slip pendaftaran kursus bagi semester berikutnya.

Pelajar dikehendaki untuk mengemukakan borang tersebut ke Jabatan ini melalui emel lspdn@jpa.gov.my sebelum atau pada 18 September 2017 bagi tujuan pembayaran biasiswa bagi semester berikutnya. Bagi pelajar yang mengemukakan dokumen-dokumen berkenaan selepas tarikh yang ditetapkan, bayaran biasiswa pelajar akan lewat diproses / lewat dikreditkan. Hanya pelajar-pelajar yang mengemukakan dokumen-dokumen yang lengkap sahaja akan diproses bayaran.


Image

KEMASKINI PROFILING PROGRAM LEPASAN BURSARY (Klik di sini)  
Pemakluman kepada pelajar Program Bursary KPM Tahun 2014 dan 2015 (SPM 2013 dan 2014), kemaskini profiling boleh dibuat mulai 17 Ogos 2017.

Image

TAKLIMAT PROGRAM LEPASAN BURSARY TAHUN 2017 KE UNIVERSITI LUAR NEGARA  
Pemakluman Mengenai Taklimat Program Lepasan Bursary Tahun 2017 Ke Universiti Luar Negara

Image

PEMAKLUMAN BERKAITAN BORANG TUNJUK SEBAB KEMEROSOTAN AKADEMIK PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) (DALAM NEGARA)  

Pelajar-pelajar tajaan JPA (Dalam Negara) peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda sahaja yang mendapat GPA / PNG atau CGPA / PNGK di bawah 3.00 (salah satu atau kedua-duanya) atau mendapat keputusan ‘Gagal’ (bagi pelajar bidang perubatan dan pergigian) dikehendaki mengisi dan melengkapkan Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik sebelum urusan bayaran biasiswa pada semester berikut dilaksanakan.

Borang berkenaan boleh di muat turun di laman web http://esilav2.jpa.gov.my dan hendaklah dihantar ke Jabatan ini melalui emel lspdn@jpa.gov.my sebelum atau pada 18 September 2017. Bagi pelajar yang mengemukakan borang berkenaan selepas tarikh yang ditetapkan, bayaran biasiswa pelajar akan lewat diproses / lewat dikreditkan. Hanya pelajar yang mengemukakan borang yang lengkap diisi sahaja akan diproses bayaran penajaan.


Image

PEMAKLUMAN MENGENAI KEPUTUSAN RAYUAN PELAJAR PROGRAM BURSARY UNTUK MELANJUTKAN PENGAJIAN KE UNIVERSITI LUAR NEGARA  

Image

PERMOHONAN PROGRAM PENAJAAN 9A+ TAHUN 2017 (klik disini)  

Image

KEMASKINI PROFILING BURSARY 2016  
Pemakluman kepada pelajar Bursary 2016, kemaskini profiling boleh dibuat mulai 6 Mei 2016 jam 12 tengahari.LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan. Selain itu, terdapat juga beberapa program penajaan yang turut dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Sila baca, fahami dan pastikan anda memohon mengikut kategori program penajaan yang diiklankan (Penjawat Awam atau seluruh rakyat Malaysia).

Image

PELAWAAN KEMUDAHAN BIASISWA TAJAAN BADAN ASING TAHUN 2017  

Sukacita Jabatan ini mempelawa pegawai-pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional (P&P) yang berminat untuk memohon kemudahan Biasiswa Tajaan Badan Asing Tahun 2017seperti di bawah bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ph.D secara sepenuh masa: 

 1. UK Government Chevening Scholarships 2018/2019
 2. KDI School Of Public Policy And Management Scholarship For The Springs 2018 Admissions

Maklumat lanjut berhubung perkara ini adalah seperti di bawah:

 1. Surat Edaran

Image

PEMAKLUMAN PEMBUKAAN AKAUN CIMB BANK BAGI PEGAWAI DI BAWAH TAJAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (DALAM NEGARA) TAHUN 2017  

Pegawai yang bersetuju untuk menerima tawaran penajaan JPA di bawah Program Latihan Dalam Perkhidmatan seperti berikut dikehendaki membuka akaun CIMB Bank Berhad (CIMB).

i. Hadiah Latihan Persekutuan (HLP);
ii. Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB);
iii. Diploma/Sarjana Penyalahgunaan Dadah (SPADA); dan
iv. Biasiswa Yang DiPertuan Agong (BYDPA)


Pegawai adalah bertanggungjawab untuk memastikan akaun bank tersebut adalah berstatus AKTIF.


Slip Pengesahan Akaun Bank CIMB ini hendaklah diserahkan kepada pihak JPA semasa penyerahan Borang Maklumat Diri. Kegagalan pegawai untuk mengemukakan Slip Pengesahan Akaun Bank CIMB ini akan menyebabkan kelewatan proses pembayaran elaun.


Sebarang pertanyaan lanjut berhubung Elaun dan Kemudahan di bawah penajaan ini, pegawai boleh menghubungi Unit Pengurusan Kewangan, Bahagian Pembangunan Modal Insan seperti berikut :

No. Tel : 03-8885 3413/3548/3405
Emel : bayaran.bmi@jpa.gov.my


SEMAKAN KEPUTUSAN

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]