[v51] Hari ini :05-07-2015

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA
  • Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Tiada Permohonan LSP Terbaru

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

Permohonan bagi mengikuti Young Leaders Program (Policy On Information And Communication Technology Course) Tahun 2015  
Permohonan dibuka mulai 1 Julai 2015 sehingga 10 Julai 2015

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Pembangunan Kepimpinan Kumpulan Pengurusan Pertengahan Gred 48-54 Tahun 2015  
Permohonan dibuka mulai 1 Julai 2015 sehingga 10 Julai 2015

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Pertukaran Belia Korea Tahun 2015  
Permohonan dibuka mulai 29 Jun 2015 sehingga 10 Julai 2015

SEMAKAN KEPUTUSAN

Tiada Semakan Keputusan Terkini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


     

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]