[v50] Hari ini :26-06-2016

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PEMAKLUMAN KEPADA PELAJAR PROGRAM LEPASAN BURSARY  

Sila mula log masuk ke dalam sistem epenawaran untuk tujuan muat turun surat tawaran dan dokumen berkaitan perjanjian mulai hari ini, 23 Jun 2016 jam 12.00 tengah hari.

Kerjasama pelajar adalah dipohon untuk setuju terima tawaran melalui sistem sebelum 28 Jun 2016. Dokumen perjanjian yang telah disempurnakan beserta dokumen yang lain hendaklah disimpan oleh pelajar terlebih dahulu dan jabatan ini akan memaklumkan dalam masa terdekat tarikh/sesi penyerahan dokumen perjanjian tersebut.

**Pelajar Lepasan Bursary dikehendaki untuk membuka Akaun Bank Islam dan bukannya Akaun CIMB seperti yang dinyatakan dalam sistem epenawaran.


Image

PEMAKLUMAN TARIKH MUAT TURUN DOKUMEN PERJANJIAN BAGI PENAJAAN 2016  

Adalah dimaklumkan bahawa pelajar-pelajar yang telah ditawarkan Program Penajaan Nasional, Program Khas Kejuruteraan Jepun, Korea, Jerman dan Perancis (JKPJ) dan Program JPA-MARA tahun 2016 boleh memuat turun dokumen perjanjian melalui sistem epenawaran mulai 3 Jun 2016 jam 5.00 petang.


Image

KEMASKINI PROFILING BURSARY 2016  
Pemakluman kepada pelajar Bursary 2016, kemaskini profiling boleh dibuat mulai 6 Mei 2016 jam 12 tengahari.

Image

MODEL BAHARU PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2016  

1. Program Bursary 2016

Image

KERATAN AKHBAR MODEL BAHARU PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2016  

Image

PERMOHONAN JAWATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41/ PEGAWAI PERGIGIAN GRED U41/ PEGAWAI FARMASI GRED U41  

Panduan permohonan jawatan Pegawai Perubatan / Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi di laman web rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)


Image

PANDUAN LIBERALISASI LATIHAN PROVISIONALLY REGISTERED PHARMACIST (PRP) DI PREMIS SWASTA KEPADA GRADUAN FARMASI TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM  

Adalah dimaklumkan bahawa graduan farmasi tajaan JPA yang tidak berhasrat untuk menjalani PRP di premis Kerajaan dibenarkan untuk memohon menjalani PRP di 180 premis latihan swasta yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malayisa (LFM) dan Universiti Islam Antarabangsa Pahang selaku Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh LFM. Permohonan PRP di sektor swasta untuk graduan farmasi tajaan JPA boleh dibuat dengan melayari laman web rasmi Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) di http://www.pharmacy.gov.my/.


Image

ARAHAN LAPOR DIRI TAMAT PENGAJIAN BAGI PELAJAR TAJAAN JPA  

Sepertimana saudara/saudari sedia maklum, Fasal 5.3 (Tamat Pengajian) dalam Perjanjian Biasiswa Persekutuan dengan jelas menyatakan:

a) Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di luar negara hendaklah kembali ke Malaysia dan melaporkan diri kepada Kerajaan dalam tempoh 30 hari selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak; dan

b) Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di dalam negara hendaklah melaporkan diri kepada Kerajaan dalam tempoh 30 hari selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak.


Image

PROGRAM LEPASAN BURSARY TAHUN 2016 (Klik di sini)  

Selaras dengan perutusan khas Pengubahsuaian Bajet 2016 oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Januari 2016, penajaan bagi pelajar-pelajar lepasan Bursary KPM Tahun 2013,2014 dan 2015 adalah untuk pengajian peringkat Ijazah Pertama di IPTA dan IPTS dalam negara. Pelajar-pelajar dikehendaki membuat pengisian eProfiling mulai 10 Februari 2016 jam 5.00 petang.LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PERMOHONAN PENCALONAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM LATIHAN BELIA MUDA DI NEGARA JEPUN TAHUN 2016 - MATERNAL AND CHILD HEALTH MANAGEMENT COURSE  

Dimaklumkan bahawa Permohonan bagi Mengikuti Program Latihan Belia Muda Di Negara Jepun Tahun 2016 - Maternal And Child Health Management Course akan dibuka mulai jam 5.00 petang, 20 Jun hingga 8 Julai 2016. Sekian, terima kasih.

Image

PERMOHONAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) DAN CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBPTB) SESI 2017  

Dimaklumkan bahawa permohonan HLP dan CBBPTB Sesi 2017 secara online akan dibuka mulai jam 5.00 petang, 10 Jun hingga 1 Julai 2016. Tuan/Puan boleh merujuk kepada surat edaran di bawah untuk maklumat selanjutnya. Sekian, terima kasih.

Surat Edaran HLP dan CBBPTB Sesi 2017 (Panduan Permohonan)

SEMAKAN KEPUTUSAN


Image

SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN KURSUS DIPLOMA PASCASISWAZAH DALAM PENYALAHGUNAAN DADAH / SARJANA KAUNSELING (PENYALAHGUNAAN DADAH) TAHUN 2016/2017  
Semakan Keputusan ini boleh dibuat mulai 17 Jun 2016 sehingga 12 Ogos 2016

Image

SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PROGRAM KERJASAMA JPA MARA TAHUN 2016  

Keputusan Rayuan bagi dua program yang tersebut di laman web eSilaV2. Semakan keputusan rayuan boleh dibuat bermula 8 Jun 2016, Jam 9.00pagi.

 

Image

SEMAKAN KEPUTUSAN RAYUAN PROGRAM PENAJAAN NASIONAL TAHUN 2016  

Keputusan Rayuan bagi dua program yang tersebut di laman web eSilaV2. Semakan keputusan rayuan boleh dibuat bermula 8 Jun 2016, Jam 9.00pagi.

Image

EPENAWARAN PROGRAM KERJASAMA JPA MARA TAHUN 2016 DAN PROGRAM PENAJAAN NASIONAL TAHUN 2016  

Muat turun dokumen epenawaran bagi Program Kerjasama JPA-MARA tahun 2016 dan Program Penajaan Nasional tahun 2016 boleh dibuat mulai 8 Jun 2016, jam 9.00pagi.

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]