[v50] Hari ini :24-04-2014

  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA
  • Portal Interaktif Pelajar
  • Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA
  • Lapor Diri Online
  • Perkhidmatan MyBayar

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Tiada Permohonan LSP Terbaru

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Leadership Development Program For Middle Management Level (Managers)  
Permohonan dibuka mulai 11 April 2014 sehingga 25 April 2014

SEMAKAN KEPUTUSAN


Image

Ujian Psikometrik Calon SAC JPJK  
Dimaklumkan bahawa pelajar SAC JPJK dibenarkan untuk mengambil ujian psikometrik sehingga 25hb April 2014 dan TIDAK PERLU membawa slip pengesahan ujian psikometrik semasa menghadiri SAC.Ujian psikometrik boleh diambil melalui capaian ini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]