[v50] Hari ini :07-12-2016

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PEMAKLUMAN SESI PERJUMPAAN DENGAN JPA BAGI PELAJAR YANG DITAWARKAN DI BAWAH PROGRAM PIDN DAN DERMASISWA B40 TAHUN 2016 DAN CETAKAN SEMULA DOKUMEN PERJANJIAN DERMASISWA PERSEKUTUAN DAN SLIP PENGESAHAN PERJANJIAN  

Image

KEMASKINI PROFILING BURSARY 2016  
Pemakluman kepada pelajar Bursary 2016, kemaskini profiling boleh dibuat mulai 6 Mei 2016 jam 12 tengahari.

Image

MODEL BAHARU PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2016  

1. Program Bursary 2016

Image

KERATAN AKHBAR MODEL BAHARU PENAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 2016  

Image

PERMOHONAN JAWATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41/ PEGAWAI PERGIGIAN GRED U41/ PEGAWAI FARMASI GRED U41  

Panduan permohonan jawatan Pegawai Perubatan / Pegawai Pergigian dan Pegawai Farmasi di laman web rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)


Image

PANDUAN LIBERALISASI LATIHAN PROVISIONALLY REGISTERED PHARMACIST (PRP) DI PREMIS SWASTA KEPADA GRADUAN FARMASI TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM  

Adalah dimaklumkan bahawa graduan farmasi tajaan JPA yang tidak berhasrat untuk menjalani PRP di premis Kerajaan dibenarkan untuk memohon menjalani PRP di 180 premis latihan swasta yang diiktiraf oleh Lembaga Farmasi Malayisa (LFM) dan Universiti Islam Antarabangsa Pahang selaku Institusi Pengajian Tinggi (IPT) yang diiktiraf oleh LFM. Permohonan PRP di sektor swasta untuk graduan farmasi tajaan JPA boleh dibuat dengan melayari laman web rasmi Lembaga Farmasi Malaysia (LFM) di http://www.pharmacy.gov.my/.


Image

ARAHAN LAPOR DIRI TAMAT PENGAJIAN BAGI PELAJAR TAJAAN JPA  

Sepertimana saudara/saudari sedia maklum, Fasal 5.3 (Tamat Pengajian) dalam Perjanjian Biasiswa Persekutuan dengan jelas menyatakan:

a) Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di luar negara hendaklah kembali ke Malaysia dan melaporkan diri kepada Kerajaan dalam tempoh 30 hari selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak; dan

b) Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti, kolej atau institusi di dalam negara hendaklah melaporkan diri kepada Kerajaan dalam tempoh 30 hari selepas menamatkan pengajiannya sama ada dengan jayanya atau tidak.


Image

PROGRAM LEPASAN BURSARY TAHUN 2016 (Klik di sini)  

Selaras dengan perutusan khas Pengubahsuaian Bajet 2016 oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Januari 2016, penajaan bagi pelajar-pelajar lepasan Bursary KPM Tahun 2013,2014 dan 2015 adalah untuk pengajian peringkat Ijazah Pertama di IPTA dan IPTS dalam negara. Pelajar-pelajar dikehendaki membuat pengisian eProfiling mulai 10 Februari 2016 jam 5.00 petang.LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

PROGRAM BIASISWA JAPAN - IMF SCHOLARSHIP PROGRAM FOR ASIA (JISPA) TAHUN 2016  

Biasiswa ini hanya terbuka kepada Penjawat Awam sahaja. Dimaklumkan bahawa permohonan boleh dibuat secara dalam talian seperti berikut:

Peringkat Ph.D - bermula dari 12 November 2016 sehingga 31 Mac 2017

Maklumat Program

Image

PROGRAM BIASISWA LEE KUAN YEW SCHOOL OF PUBLIC POLICY TAHUN 2016  

Adalah dimaklumkan bahawa permohonan boleh dibuat secara dalam talian melalui Portal eSilav2 bermula dari 23 September 2016 sehingga 16 Disember 2016.

SEMAKAN KEPUTUSAN


Image

PENANGGUHAN SEMAKAN KEPUTUSAN HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SEPARA BIASISWA SESI 2016/2017  

Dimaklumkan bahawa semakan keputusan bagi permohonan Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa Sesi 2016/2017 akan diumumkan dalam jangka masa yang terdekat. Sehubungan dengan itu, calon diminta untuk melayari laman portal ini dari semasa ke semasa. Sekian, terima kasih.

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]