[v51] Hari ini :20-12-2014

  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA
  • Portal Interaktif Pelajar
  • Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA
  • Lapor Diri Online
  • Perkhidmatan MyBayar

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

Biasiswa Sekolah Lee Kuan Yew  
Permohonan program ini dibuka mulai 12 Disember 2014 sehingga 2 Januari 2015.

Image

MAKLUMAN  
Calon-calon yang telah berjaya mendapat tawaran penajaan bagi Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) 2014 adalah dipohon untuk membawa bersama salinan asal dokumen-dokumen seperti berikut pada sesi Pemurnian Dokumen Perjanjian di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) bagi PIDN 2014 :

i. Salinan asal surat tawaran kemasukan ke IPT
ii. Salinan asal transkrip peperiksaan
iii. Borang pengesahan pendapatan keluarga yang telah disahkan
iv. Jadual Perjumpaan Bersama JPA

Sila log masuk ke Sistem ePenawaran pada bila-bila masa untuk muat turun dokumen.


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Tiada Permohonan LDP Terbaru

SEMAKAN KEPUTUSAN

Tiada Semakan Keputusan Terkini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN

  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]