[v52] Hari ini :30-06-2015

  • MySELF: Malaysian Student Engagement Online Feed
  • Semakan baki pinjaman dan tuntutan gantirugi JPA kini melalui MyUSSD
  • Kini Satu Nombor untuk Semua Kementerian
  • Perkhidmatan MySMS JPA
  • Sistem Pengiktirafan Kelayakan JPA

MAKLUMAN PENAFIAN: Aplikasi "Portal Interaktif Pelajar JPA" di Google Play

Satu aplikasi bernama "Portal Interaktif Pelajar JPA" dimuatnaik oleh pihak tidak bertanggungjawab (Cyber X) ke Google Play dan ia telah dimuatturun oleh beberapa pengguna Smart Phone berasaskan sistem pengoperasian Android. Pihak JPA dengan ini memaklumkan dan mengesahkan bahawa pihak JPA tidak terlibat membangunkan aplikasi tersebut. Oleh itu semua pengguna yang telah memuatturun (download) aplikasi tersebut dinasihatkan untuk segera menghapuskannya (uninstall).

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Tiada Permohonan LSP Terbaru

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

Permohonan bagi mengikuti Program Pertukaran Belia Korea Tahun 2015  
Permohonan dibuka mulai 29 Jun 2015 sehingga 10 Julai 2015

SEMAKAN KEPUTUSAN

Tiada Semakan Keputusan Terkini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1,Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]