[v51] Hari ini :10-12-2022

PERMOHONAN ATAS TALIAN

LATIHAN SEBELUM PERKHIDMATAN (LSP) Program-program penajaan untuk pelajar-pelajar yang belum berkhidmat dengan Kerajaan.

Image

30/08/2022: KEPERLUAN PENGHANTARAN BORANG TUNJUK SEBAB KEMEROSOTAN AKADEMIK BAGI PELAJAR TAJAAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA) DALAM NEGARA YANG TIDAK MENCAPAI HAD KECEMERLANGAN AKADEMIK (HKA)  

Pelajar telah diingatkan bahawa Had Kecemerlangan Akademik (HKA) yang ditetapkan oleh JPA bagi SETIAP SEMESTER ialah GPA 3.00, atau LULUS (bagi pelajar perubatan/pergigian).

Bagi pelajar yang gagal melepasi HKA tersebut, sekatan bayaran akan dikenakan bagi semester berikutnya. Bayaran penajaan bagi semester tersebut hanya akan dikreditkan setelah pelajar mengemukakan Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik yang lengkap.

Pelajar-pelajar yang terlibat adalah dimohon:


i.Melengkapkan borang Borang Tunjuk Sebab Kemerosotan Akademik yang boleh dimuat turun di portal https://esilav2.jpa.gov.my; dan

ii.Mengimbas borang yang telah lengkap diisi (dalam bentuk .pdf) dan dihantar dengan kadar segera melalui emel lspdn@jpa.gov.my (latihan sebelum perkhidmatan dalam negara) SEBELUM atau PADA 16 OKTOBER 2022.

Jabatan ini berharap saudara/i dapat mengemukakan borang yang telah lengkap tersebut dengan kadar segera supaya proses pembayaran penajaan saudara/i dapat dilaksanakan dengan lancar. Jabatan ini berhak untuk tidak memproses bayaran penajaan sekiranya saudara/i gagal mengemukakan borang tersebut dalam tempoh masa yang ditetapkan.


Saudara/i juga diingatkan supaya sentiasa memastikan pencapaian akademik di atas HKA yang ditetapkan untuk mengelakkan sebarang implikasi penamatan penajaan dan tuntutan ganti rugi.


Sekian, terima kasih.

Unit Pembangunan Sebelum Perkhidmatan Dalam Negara
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Kemaskini pada 30 Ogos 2022


Image

KEMASKINI PROFILING PROGRAM KHAS LEPASAN SPM DALAM NEGARA TAHUN 2022
(KLIK DI SINI)
 

Image

KEMASKINI PROFILING PROGRAM KHAS LEPASAN SPM DALAM NEGARA TAHUN 2021
(Klik di sini)
 


Image

KEMASKINI PROFILING PROGRAM KHAS LEPASAN SPM DALAM NEGARA TAHUN 2020 BAGI PELAJAR YANG MELANJUTKAN PENGAJIAN KE PERINGKAT IJAZAH PERTAMA (Klik di sini)

 

Image

KEMASKINI PROFILING PROGRAM PENAJAAN 9A+ TAHUN 2019 (Klik di sini)

 


LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) Program-program penajaan untuk pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan. Selain itu, terdapat juga beberapa program penajaan yang turut dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia. Sila baca, fahami dan pastikan anda memohon mengikut kategori program penajaan yang diiklankan (Penjawat Awam atau seluruh rakyat Malaysia).

Image

KEPUTUSAN PERMOHONAN PROGRAM HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SEPARA BIASISWA TAHUN 2022  

Sukacita dimaklumkan bahawa keputusan permohonan program Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa Tahun 2022 boleh disemak bermula 2 Disember 2022 hingga 16 Disember 2022.

Sila klik di sini untuk semak keputusan

 

Image

NOTIS PEMAKLUMAN PENUTUPAN OPERASI KAUNTER LDP BMI DAN PROSEDUR TERKINI URUSAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN MELIBATKAN PENJAWAT AWAM YANG SEDANG CUTI BELAJAR / DALAM PENAJAAN  

PENUTUPAN OPERASI KAUNTER LDP BMI

 

Adalah dimaklumkan bahawa operasi kaunter LDP BMI di Aras 3 (Pintu B), Blok C2, Kompleks C, Putrajaya adalah DITUTUP SEMENTARA bagi kawalan penjarakan sosial. Sehubungan itu, semua urusan berkaitan Latihan Dalam Perkhidmatan (Penjawat Awam) akan dilaksanakan mengikut prosedur terkini seperti di bawah. 

***

 

LAPOR DIRI PENJAWAT AWAM SELEPAS CUTI BELAJAR

 

Pegawai P&P Kumpulan GUNASAMA

  1. Pegawai mengemaskini keputusan peperiksaan dan memohon lapor diri melalui Portal MySELF 2 minggu sebelum Cuti Belajar tamat. 
  2. BMI JPA akan menghantar surat lapor diri ke emel pegawai.
  3. Pegawai dikehendaki hadir melapor diri ke Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) JPA, Aras 10 (Pintu B), Blok C1, Kompleks C, Putrajaya sebelum jam 09.00 pagi pada tarikh lapor diri yang telah ditetapkan. Kegagalan pegawai hadir melapor diri mengikut ketetapan ini boleh dianggap sebagai tidak hadir bertugas dan boleh dikenakan tindakan tatatertib.

   

Pegawai P&P Kumpulan BUKAN GUNASAMA / Pegawai KUMPULAN PELAKSANA

  1. Pegawai mengemaskini keputusan peperiksaan dan memohon lapor diri melalui Sistem MySELF 2 minggu sebelum Cuti Belajar tamat.
  2. Pegawai kembali melapor diri kepada Ketua Jabatan untuk bertugas semula. Pegawai perlu memastikan Ketua Jabatan mengemukakan surat pengesahan tarikh melapor diri pegawai ke sp.bmi@jpa.gov.my dalam tempoh 1 bulan dari tarikh lapor diri.
  3. BMI JPA akan menghantar surat lapor diri ke emel pegawai.

 

*NOTA: Bagi pegawai yang diluluskan penajaan TANPA CUTI BELAJAR, urusan lapor diri perlu dimaklumkan ke emel sp.bmi@jpa.gov.my dan nyatakan Nama Penuh, No. KP, Peringkat Pengajian, Universiti dan Program Penajaan Yang Diterima (Contoh: HLPSB, PPKP Separuh Masa).

 

PERMOHONAN PELANJUTAN CUTI BELAJAR PENJAWAT AWAM 

 

Permohonan perlu dikemukakan 3 bulan sebelum tamat Cuti Belajar berdasarkan program-program berikut :

 

DALAM NEGARA

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP), Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBPTB), Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Hadiah Latihan Lain-Lain (CBBP HLL), Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG), Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG)

- Permohonan dibuat melalui Sistem MySELF sahaja.

Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA), Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Biasiswa Kumpulan Pelaksana (CBBPDBKP), Program Penajaan Kumpulan Pelaksana (PPKP) Sepenuh Masa

- Permohonan dikemukakan ke sp.bmi@jpa.gov.my. Sila nyatakan Nama Penuh, No. KP, Peringkat Pengajian, Universiti dan Program Penajaan Yang Diterima.

LUAR NEGARA

Biasiswa Yang Di-Pertuan Agong (BYDPA), Hadiah Latihan Persekutuan (HLP), Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (CBBPTB), Cuti Belajar Bergaji Penuh Dengan Hadiah Latihan Lain-Lain (CBBP HLL), Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG), Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG)

- Permohonan melalui Pejabat PPL Negara Pengajian yang bertanggungjawab sebelum dikemukakan ke sp.bmi@jpa.gov.my. Sila rujuk senarai Pejabat PPL di SINI.

 

PERMOHONAN PENANGGUHAN CUTI BELAJAR PENJAWAT AWAM

 

Permohonan dibuat melalui Sistem MySELF 3 bulan sebelum penangguhan Cuti Belajar bermula.

 

LAIN-LAIN URUSAN BERKAITAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN PENJAWAT AWAM

 

Penghantaran Dokumen Permohonan melalui serahan tangan (dalam Drop Box LDP di Lobi Blok C2, Kompleks C, Putrajaya) ATAU melalui pos ke alamat berikut :

                             Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

                             Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

                             Bahagian Pembangunan Modal Insan

                             Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan

                             Aras 3, Blok C2, Kompleks C

                             Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

                             62510 W.P.PUTRAJAYA

 

Pertanyaan / Semakan boleh dikemukakan kepada Kluster Pembangunan Strategik Dalam Perkhidmatan (LDP) melalui emel ldp@jpa.gov.my.

 

Image

TAKWIM PERANCANGAN PROGRAM DAN PENAJAAN JPA TAHUN 2022 (LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN)  

Dimaklumkan bahawa takwim perancangan program dan penajaan JPA bagi Latihan Dalam Perkhidmatan (LDP) boleh dimuat turun melalui pautan berikut.

Muat Turun

Takwim ini adalah tertakluk kepada perubahan lanjut sekiranya ada.

 

SEMAKAN KEPUTUSAN

Tiada Semakan Keputusan Terkini

INFO SEMASA

PERKHIDMATAN ATAS TALIAN


  

MUAT TURUN

MUAT TURUN - PELAJAR LSP

MUAT TURUN - PEGAWAI LDP

PAUTAN

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]