Penafian
Kerajaan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh JPA.


Bahagian Pembangunan Modal Insan,
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,
Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 Putrajaya, Malaysia.

Laman Web: http://www.jpa.gov.my | http://esilav2.jpa.gov.my

©2012-2024 Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia.

Penafian
Kerajaan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh
penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh JPA.

Bahagian Pembangunan Modal Insan,
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,
Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.
©2012 Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam