Penafian
Majlis Amanah Rakyat adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh MARA.


Bahagian Penganjuran Pelajaran,
Majlis Amanah Rakyat,
Tingkat 3,
Ibu Pejabat MARA,
21 Jalan Mara,
50609 Kuala Lumpur.


©2012 Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam. Webmaster

Penafian
Majlis Amanah Rakyat adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh
penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini serta tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen kepada, ataupun syarikat yang disyorkan oleh MARA.

Bahagian Penganjuran Pelajaran,
Majlis Amanah Rakyat,
Tingkat 3,Ibu Pejabat MARA, 21 Jalan Mara,50609 Kuala Lumpur.
©2012-2024 Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia