[v51] Hari ini :19-06-2024

HUBUNGI KAMI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62510 PUTRAJAYA.

Sebarang pertanyaan mengenai :

  1. Pelajar Tajaan (Dalam Negara)
  2. Hadiah Latihan Persekutuan / Latihan Dalam Perkhidmatan
  3. Elaun dan Kemudahan (Pegawai dan Pelajar Tajaan)
  4. Bayaran Balik Pinjaman / Gantirugi Biasiswa
  5. Pelajar Tajaan (Kolej Persediaan dan Luar Negara)
Sebarang pertanyaan atau aduan sila kemukakan di pautan berikut:
Sistem Maklum Balas

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 2-4, Blok C2, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]