[v50] Hari ini :20-01-2017

HUBUNGI KAMI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3,4,5,6, Blok C1 Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA

Sebarang pertanyaan mengenai :

  1. Pelajar Tajaan (Dalam Negara)
  2. Hadiah Latihan Persekutuan / Latihan Dalam Perkhidmatan
  3. Bayaran Balik Pinjaman / Gantirugi Biasiswa
Sebarang pertanyaan atau aduan sila kemukakan di pautan berikut:
Sistem Maklum Balas

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]