[v50] Hari ini :05-03-2015

HUBUNGI KAMI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3,4,5,6, Blok C1 Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA

Sebarang pertanyaan mengenai :

 1. Permohonan Biasiswa / Pinjaman JPA
  •     Tel  : 03-8885 3562 / 3892 / 3550 / 3564 / 3489
  •     Fax : 03-8889 2640
  •     Emel: penawaranlsp@jpa.gov.my
 2. Pelajar Tajaan (Dalam Negara)
  •     Tel  : 03-8885 3049
  •     Fax : 03-8881 0745
  •     Emel: lspdn@jpa.gov.my
 3. Pelajar Tajaan (Luar Negara)
  •     Tel  : 03-8885 3405 / 3511 /3668
  •     Fax : 03-8889 2172
  •     Emel: esila@jpa.gov.my
 4. Hadiah Latihan Persekutuan / Latihan Dalam Perkhidmatan
  •     Tel  : 03-8885 3546
  •     Fax : 03-8889 2171
  •     Emel: ldp@jpa.gov.my
 5. Pengiktirafan Kelayakan
  •     Tel  : 03-8885 3893 / 3364 / 3365
  •     Fax : 03-8889 2179
  •     Emel: recog@jpa.gov.my
 6. Bayaran Gantirugi Biasiswa
  •     Tel  : 03-8885 3462 / 3464 / 3549
  •     Fax : 03-8889 2171
  •     Emel: gantirugi@jpa.gov.my
 7. Bayaran Balik Pinjaman
  •     Tel  : 03-8885 3447 / 3448 / 3456
  •     Fax : 03-8889 2169
  •     Emel: kutipan@jpa.gov.my

PENTADBIR LAMAN WEB eSILA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3-6, Blok C1 Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA

 

Tel   : 03-8885 3445
Emel : Webmaster

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]