[v51] Hari ini :25-10-2016

HUBUNGI KAMI

BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Aras 3,4,5,6, Blok C1 Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA

Sebarang pertanyaan mengenai :

 1. Permohonan Biasiswa / Pinjaman JPA
  •     Tel  : 03-8885 3489 / 3564 / 3562 / 3892
  •     Fax : 03-8889 2640
  •     Emel: penawaranlsp@jpa.gov.my
 2. Pelajar Tajaan (Dalam Negara)
  •     Tel  : 03-8885 3049
  •     Fax : 03-8881 0745
  •     Emel: lspdn@jpa.gov.my
 3. Pelajar Tajaan (Luar Negara)
 4. Hadiah Latihan Persekutuan / Latihan Dalam Perkhidmatan
  •     Tel  : 03-8885 3546
  •     Fax : 03-8889 2171
  •     Emel: ldp@jpa.gov.my
 5. Bayaran Balik Pinjaman / Gantirugi Biasiswa
  •     Tel  : 03-8885 3456 / 3459 / 3460 / 3454 / 3455
  •     Fax : 03-8889 2169
  •     Emel: kutipan@jpa.gov.my

Bahagian Pembangunan Modal Insan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia,

Aras 3-6, Blok C1, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62510 Putrajaya, Malaysia.

[ Hubungi Kami ]